Beijing International Radio, TV & Film Exhibition 2017

Triển lãm về Truyền hình và Phim Quốc tế Bắc Kinh (BIRTV) là triển lãm có ảnh hưởng nhất trong ngành phát thanh truyền hình ở Châu Á, đã được đón nhận ở trong và ngoài nước. Được coi là một sự kiện tham dự, BIRTV tập trung vào nội dung, tập hợp các phát triển mới nhất và nguồn cảm hứng toàn cầu của đổi mới kỹ thuật. Khi thị trường hấp dẫn của Trung Quốc tiếp tục phát triển, triển lãm này thiết lập một nền tảng cảm hứng cho tất cả trí tuệ sáng suốt với những sản phẩm tốt nhất trong ngành để thu thập và tương tác với nhau.BIRTV 2017 - Beijing International Radio, TV & Film Exhibition 2017 is to be held during August 23-26, 2017 at China International Exhibition Center (CIEC), Beijing

Top