Cụm Rạp Metiz Cinema - Helio Center

EV GROUP cung cấp giải pháp tổng thể về Máy chiếu phim, Hệ thống âm thanh và Màn ảnh cho Cụm rạp METIZ CINEMA thuộc tổ Hợp khu vui chơi giải trí HELIO CENTER Tp. Đà Nẵng.
CỤM RẠP METIZ CINEMA
EV Group cung cap thiet bi rap chieu phim
Cụm rạp chiếu phim Metiz Cinema


EV Group cung cap thiet bi rap chieu phim
EV Group cung cap thiet bi rap chieu phim
EV Group cung cap thiet bi rap chieu phim
EV Group cung cap thiet bi rap chieu phim
EV Group cung cap thiet bi rap chieu phim

Top