May chieu phim Laser, May chieu rap
Dolby Atmos Cinema sound system
KHAI TRƯƠNG CGV VINCOM HÀ TĨNH

KHAI TRƯƠNG CGV VINCOM HÀ TĨNH

Công ty CJ CGV Việt Nam chính thức khai trương Cụm rạp thứ 47 tại Vincom Hà Tĩnh

Chi tiết